home
llengua llatina
llatí vulgar
locucions
història del llatí
selectivitat
diccionaris
numeració

The Latin Library
Colecció de textes en Llatí: Clàssics, Cristians, Medievals,
i moderns.

Corpus Thomisticum
Obra completa de St. Tomàs en Llatí

De Pictura
Vitrubio en Llatí

Llengua Catalana
Web sobre Llengua amb recursos

Poesia Catalana
Portal de Poesia en Català

Literatura Catalana
Portal de Literatura en Català

Filòlegs
Serveis i dades pels filòlegs

Ovidio
En honor d´Ovidi en Llatí

Polibio
L´historiador grec més famós de l´antigüitat

Aquiles
L´heroi grec més famós de la guerra de Troia

Euclides
Els Elements d´Euclides en Llatí

Sinònims
Recursos i antònims online


 

llatí


1 adj 1 Natural del Laci.
Relatiu o pertanyent al Laci o als seus habitants.
Relatiu o pertanyent a la llengua llatina i a la cultura llatines.

2 adj p ext 1 Dit dels pobles i nacions que parlen llengües romàniques que són prolongament del llatí, com el català, el francès, l'italià, etc.

3 [ usat com a complement predicatiu ] adj D'una manera llisa, sense entrebancs. Aquesta màquina no va llatina.

4 m i f HIST Individu habitant d'una regió mediterrània definida per la geografia (el Laci), per l'idioma (el llatí) i per la consideració especial que obtingueren els membres d'aquest poble durant els primers segles de domini romà.

5 m LING 1 Llengua indoeuropea, parlada, a l'antiguitat, a Roma i als territoris del seu imperi, i, a l'alta edat mitjana, als països de la Romània, fins al trànsit a les llengües nacionals.

El llatí és una llengua indoeuropea de la branca itàlica, parlada antigament pels romans. A partir de l'evolució de la seva versió vulgar en sorgiren les llengües romàniques que sobreviuen avui dia.

Tot i que el llatí clàssic va desaparèixer com a llengua habitual de comunicació després de la caiguda de l'Imperi Romà, el llatí vulgar que es parlava als diversos territoris de l'Imperi va evolucionar cap a les llengües romàniques actuals. D'altra banda, el llatí clàssic es va mantenir com a llengua de cultura a Europa durant molts segles. La majoria de llengües europees, sobretot les romàniques i l'anglès, han manllevat molt de vocabulari directament del llatí clàssic, sobretot per termes d'ús tècnic. La història del llatí és per això patrimoni de la humanitat com ho és la llengua de les persones que la parlen. Disposem de diccionaris de llatí en totes les llengües que ens permeten continuar en l´inacabable camí de l´aprenentatge del patrimoni històric que ens lega el passat. El llatí també s'utilitza en la classificació taxonòmica dels éssers vius.

El llatí es va mantenir com a llengua de culte de l'Església Catòlica fins al Concili Vaticà Segon. Actualment no hi ha parlants nadius del llatí però hom utilitza locucions llatines que denoten certa cultura lingüística. És l'idioma oficial de l'estat del Vaticà.

In fieri.


Siquis in hoc artem populo non novit amandi, Hoc legat et lecto carmine doctus amet. Arte citae veloque rates remoque moventur, Arte leves currus: arte regendus amor. Curribus Automedon lentisque erat aptus habenis, ...

Seguir Llegint

 

 © Copyfreedom 2019 Llati.org